EKSPERT INSTALACJI SANITARNYCH

W oparciu o nowoczesne technologie i materiały, kompleksowo wykonujemy instalacje sanitarne, wentylację mechaniczną, układy klimatyzacji, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje technologiczne i przeciwpożarowe.

Wykonujemy:

instalacje grzewcze w tym kotłownie parowe, kotłownie wodne,

instalacje chłodnicze w tym maszynownie chłodnicze,

instalacje wentylacji,

instalacje odpylania,

instalacje wod. -kan.,

instalacje podciśnieniowego odwodnienia dachu,

instalacje tryskaczowe wraz z pompowniami pożarowymi oraz zbiornikami ppoż.,

instalacje hydrantowe,

instalacje klimatyzacji.

instalacje sprężonego powietrza,

instalacje gazów technicznych.

kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi,

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji technologicznej wraz ze zbiornikami bezodpływowymi,

pompownie ścieków sanitarnych, deszczowych, technologicznych,

wody bytowej,

wody ppoż.,

gazowe wraz ze stacjami redukcyjnymi i redukcyjno- pomiarowymi.

NASZE REALIZACJE