Project Description

BRIDGESTONE

ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

ZAKRES PRAC:

• kompleksowe instalacje elektryczne,
• instalacje sanitarne: wentylacyjna, tryskaczowa, hydrantowa, odymiająca, systemu sygnalizacji pożarowej SAP wraz z wpięciem do instalacji
• zbiornik przeciwpożarowy

INWESTOR: BRIDGESTONE STARGARD SP. Z O.O.
LOKALIZACJA: Stargard, woj. zachodniopomorskie

NASZE REALIZACJE