Project Description

DINO SIERONIOWICE

CENTRUM DYSTRYBUCYJNE OBIEKTY MAGAZYNOWE, MROŹNIA, CHŁODNIA, BIUROWCE

ZAKRES PRAC: instalacje elektryczne wewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, stacja transformatorowa, zasilenie SN, instalacja SSP, kontroli dostępu, CCTV, instalacja alarmowa, okablowania strukturalnego, sieci zewnętrzne: wody pitnej, gazu, wody ppoż. wraz z pompownią i zbiornikiem naziemnym (1076 m³),
kanalizacje sanitarna z przepompownią ścieków, deszczowa, instalacje wewnętrzne: wentylacja i klimatyzacja hali oraz biurowców, CO i CT wraz z kotłownią, instalacja tryskaczowa, hydrantowa: mokra i sucha, gazowa do kotłowni i myjki pojemników.

INWESTOR: CENTRUM WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI S.A.
LOKALIZACJA: Sieroniowice, woj. opolskie

NASZE REALIZACJE