Project Description

GTHR

KOMPLEKS PRODUKCYJNY

ZAKRES PRAC: instalacje wentylacji, klimatyzacji, sprężonego powietrza, instalacje centralnego ogrzewania, wody ciepłej, zimnej, kotłownia dla potrzeb centralnego ogrzewania i technologii, instalacje hydrantowa i tryskaczowa (pianowa) ze zbiornikiem wody zasilającej, sieci zewnętrzne: kanalizacja deszczowa, sanitarna, technologiczna z bezodpływowymi zbiornikami, sieć wody hydrantowej i pitnej, kanalizacja kablowa teletechniczna, instalacje wentylacji laboratorium wykonane w EX, instalacja gazów technologicznych: azot, wodór, H2 – Ar, przebudowa instalacji napowietrznej linii SN, budowa wewnętrznej stacji transformatorowej, szynoprzewód zewnętrzny do agregatu prądotwórczego, oświetlenie zewnętrzne na elewacji i latarniach, zasilanie obiektów i urządzeń na terenie zewnętrznym, instalacje elektryczne wewnętrzne: uziemiające, odgromowa, połączeń wyrównawczych, kable WLZ, rozdzielnice, oświetlenie podstawowe
oraz awaryjne, gniazd ogólnych, zasilanie urządzeń, trasy kablowe.