Project Description

HUBERGROUP POLSKA

ROZBUDOWA KOMPLEKSU PRODUKCYJNEGO

ZAKRES PRAC: instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje sanitarne: tryskaczowa, hydrantowa z pompownią i zbiornikiem, pianowa dla strefy ATEX, CO i ciepła technologicznego z dwoma kotłowniami, wentylacji hal produkcyjno-magazynowych, biur i laboratorium, wentylacji awaryjnej strefy ATEX, instalacje wodno-kanalizacyjna, gazowa, sprężonego powietrza i podciśnieniowego odwodnienia dachu, kompleksowy nadzór nad sieciami zewnętrznymi.

INWESTOR: JOT-CE CONCEPT SP. Z O.O.
LOKALIZACJA: Nowa Wieś Wrocławska, woj. dolnośląskie

NASZE REALIZACJE