Project Description

PARK LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWY

ZAKRES PRAC

INSTALACJE WEWNĘTRZNE:

 • Nowoczesne oświetlenie hali  w technologii LED wraz z systemem automatycznego sterowania DALI, które uwzględnia czujniki obecności i dostosowuje się do oświetlenia zewnętrznego wpływając pozytywnie na komfort pracy i zużycie energii elektrycznej.
 • Budowa nowoczesnej stacji transformatorowej z 4 polową rozdzielnicą sN, dwoma transformatorami (każdy o mocy 2500 kVA), dwiema rozdzielnicami głównymi nn oraz układami pomocniczymi. Trafostacja dostosowana jest do awaryjnego zasilania większości układów elektrycznych (w tym ogrzewania i wentylacji) z agregatów prądotwórczych o łącznej mocy do 2MW. Instalacja przygotowana jest do budowy instalacji PV o mocy do 2 MWp.
 • Rozdzielnice obiektowe (halowe, biurowe) oraz dedykowane rozdzielnice do  zasilania instalacji sanitarnych.  Dodatkowo zostały zainstalowane zestawy gniazdowe i specjalistyczne stanowiska na potrzeby procesów Użytkownika obiektu.
 • Trasy kablowe,  okablowanie elektryczne i sterownicze.
 • Zestaw instalacji elektrycznych biurowych – budynek biurowy zewnętrzny, studio fotograficzne, pomieszczenia socjalne i biurowe w hali, instalacje w serwerowniach.
 • Instalacja uziemiająca i odgromowa (przystosowana do budowy instalacji PV).
 • Instalacja FAS (system monitoringu instalacji tryskaczowej, hydrantowej).
 • Instalacja opomiarowania i zdalnego odczytu użycia mediów (wszystkich mediów w tym prądu i wody ciepłej i zimnej), nowoczesny system zbierający dane z łącznie 100 liczników. System pozwala na generowanie raportów, rozliczenia między najemcami i analizy zużycia w celach optymalizacyjnych.
 • Systemy wzbierające działania ekologiczne i zwiększające bezpieczeństwo – np. automatyczne odcięcie wody w sanitariatach w przypadku gdy nikt z nich nie korzysta.

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE:

 • Oświetlenie zewnętrzne placów, dróg i parkingów oparte na technologii LED działające w sposób automatyczny.
 • Kanalizacja kablowa na potrzeby instalacji teletechnicznych i sterowniczych.
 • Instalacje elektryczne zewnętrzne (wartownie, szlabany, pompownie – deszczowa i ścieków).
 • Instalacje elektryczne w pomieszczeniu pompowni tryskaczowej.
 • Dostawa, montaż i uruchomienie 8 podwójnych stacji ładowania o mocy 22kW każda dla samochodów osobowych.
 • Przygotowanie instalacji dużej mocy na potrzeby  ładowania ciągników siodłowych (o łącznej mocy 0,5 MW).

INWESTOR: wiodący na świecie operator logistyczny
LOKALIZACJA: woj. lubuskie

NASZE REALIZACJE