Project Description

PARK P3 WARSZAWA II

PARK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, certyfikat BREEAM

ZAKRES PRAC:

  • instalacje wewnętrzne: wody bytowej, zbiornik do odzysku wody szarej wraz z instalacją wody szarej do spłukiwania; kanalizacja: sanitarna, deszczowa podciśnieniowa; klimatyzacja VRF i klimatyzacja split dla serwerowni; wentylacja hal i biurowców; instalacja gazowa (promienniki gazowe w halach i kotłownie dla biurowców), instalacja c.o. i c.t. wraz z układem solarnym; instalacja tryskaczowa i hydrantowa
  • sieci: wody bytowej, wody pożarowej wraz z pompownią i zbiornikiem ppoż., sieć kanalizacji deszczowej czystej wraz z podziemnym zbiornikiem rozsączającym 1500 m3, kanalizacji deszczowej brudnej wraz z separatorem i pompownią deszczową, kanalizacji sanitarnej, gazowa
NASZE REALIZACJE