Project Description

RAWIBOX

KOMPLEKS PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

ZAKRES PRAC:

• sieci sanitarne: kanalizacje: deszczowa, separatorów, regulatorów przepływu; sanitarna wraz z przepompowniami; instalacje: hydrantowa wraz z hydrantami zewnętrznymi, wody ppoż., wody pitnej oraz gazu
• sieci elektryczne: instalacje: SN, nN w terenach zewnętrznych, zdalnego odczytu tablic do systemu szlabanowego, CCTV, agregatu prądotwórczego z układem SZR
• instalacje sanitarne: grzewcza, wentylacji, klimatyzacji w biurze, wod.-kan., odwodnienia dachu, ppoż. – tryskaczowa (wg NFPA) oraz hydrantów wewnętrznych na potrzeby technologii: odwodnienia, wody chłodniczej, podposadzkowa (zbiorniki, odwodnienia liniowe) i dla zakładu oraz strefowego sterowania instalacjami grzewczymi i wentylacji
• instalacje elektryczne (wewnętrzne): stacja transformatorowa, dwie rozdzielnice główne na potrzeby własne oraz zasilania technologii, instalacje: oświetlenia podstawowego i awaryjnego, LAN na potrzeby własne oraz CCTV, kontroli dostępu, SSP; zasilanie urządzeń technologicznych do wyrobu tektury oraz opakowań z tektury

INWESTOR: RAWIBOX S.A.
LOKALIZACJA: Międzyrzecze Dolne, woj. śląskie

NASZE REALIZACJE