DINO SIERONIOWICE

CENTRUM DYSTRYBUCYJNE
 • instalacje elektryczne wewnętrzne
 • oświetlenie zewnętrzne
 • stacja transformatorowa
 • zasilenie SN
 • instalacja SSP
 • kontroli dostępu
 • CCTV
 • instalacja alarmowa
 • okablowania strukturalnego
 • sieci zewnętrzne: wody pitnej, gazu, wody ppoż. wraz pompownią i zbiornikiem naziemnym
  (1076 m³)
 • kanalizacje sanitarna z przepompownią ścieków, deszczowa
 • instalacje wewnętrzne: wentylacja i klimatyzacja hali
 • wraz z biurowcami B1 i B
 • CO i CT wraz z kotłownią,
 • instalacja tryskaczowa, hydrantowa: mokra i sucha, gazowa do kotłowni i myjki pojemników

Powierzchnia
46 000 m²

Lokalizacja
Sieroniowice, woj. opolskie