DINO SIERPC

CENTRUM DYSTRYBUCYJNE

  • zewnętrzna instalacja gazu
  • zewnętrzna instalacja wodociągowa
  • zewnętrzna instalacja p.poż. wraz z hydrantami
  • instalacja kanalizacji deszczowej
  • instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachu
  • instalacja podposadzkowa
  • zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków sanitarnych

INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI

Powierzchnia
45 000 m²

Lokalizacja
Sierpc, woj. mazowieckie