bims_plus_inplag_eksper_instalacji

BIMS PLUS

OBIEKT MAGAZYNOWY
  • instalacje elektryczne: przebudowa istniejących instalacji elektrycznych zakładu, trafostacja 20/0.4 kV wraz transformatorem 1000 kVA, rozdzielnica SN i główna RGNN 1600 A, komplet okablowania wraz z montażem anten specjalistycznych systemu magazynowego LMS/AP;
  • instalacje elektryczne zewnętrzne – kanalizacja kablowa z pełnym okablowaniem; oświetlenia zewnętrznego, instalacje wewnętrzne w hali;
  • instalacje sanitarne: wodociąg bytowy i ppoż., kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z zbiornikiem retencyjnym 970 m3, pompownia, instalacje: wody hydrantowej, CO z ogrzewaniem podłogowym hali, wodociągowa bytowa, tryskaczowa w certyfikacie VDS, pomp ciepła wraz z wymiennikownią
  • sieci: kanalizacja sanitarna, deszczowa brudna, czysta
    z wykopem pod zbiornik retencyjny; sieć wody ppoż.

Powierzchnia
12 000 m2

Lokalizacja
Stanowice, woj. dolnośląskie