HUBERGROUP POLSKA

ROZBUDOWA KOMPLEKSU PRODUKCYJNEGO 

 • instalacje elektryczne i teletechniczne:
  oświetlenie podstawowe, awaryjne, zewnętrzne, gniazd elektrycznych i siły, instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych, wykrywania zagrożenia pożarowego, okablowania strukturalnego w biurowcu, rozdzielnice niskiego napięcia, montaż stacji transformatorowej
  oraz agregatu prądotwórczego
 • instalacje sanitarne:
  tryskaczowa, hydrantowa z pompownią i zbiornikiem, pianowa dla strefy ATEX, CO i ciepła technologicznego z 2 kotłowniami, wentylacji hal produkcyjno-magazynowych, biur i laboratorium, wentylacji awaryjnej strefy ATEX,
  instalacje wodno-kanalizacyjna, gazowa, sprężonego powietrza i podciśnieniowego odwodnienia dachu
 • kompleksowy nadzór nad sieciami zewnętrznymi.

Powierzchnia
33 000 m²

Lokalizacja
Nowa Wieś Wrocławska, woj. dolnośląskie