RARS
LISOWICE

OBIEKT MAGAZYNOWY
Z 4 BUDYNKAMI SOCJALNO-BIUROWYMI

• instalacje elektryczne
• instalacje sanitarne
• zbiornik rozsączający na wody opadowe o objętości 3 316 m3

Powierzchnia
17 000 m2

Lokalizacja
Lisowice, woj. dolnośląskie