RAWIBOX

KOMPLEKS
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

• instalacje elektryczne
• instalacje HVAC i wod.-kan.
• Instalacje ppoż. – tryskaczowa, SAP
• sieci sanitarne i elektryczne
• pompownia pożarowa

Powierzchnia
30 000 m2

Lokalizacja
Międzyrzecze Dolne, woj. śląskie