GTHR

KOMPLEKS PRODUKCYJNY

• instalacje wentylacji, klimatyzacji, sprężonego powietrza
• instalacje centralnego ogrzewania, wody ciepłej, zimnej
• kotłownia dla potrzeb centralnego ogrzewania i technologii
• instalacje hydrantowa i tryskaczowa (pianowa)
ze zbiornikiem wody zasilającej
• sieci zewnętrzne: kanalizacja deszczowa, sanitarna, technologiczna
z bezodpływowymi zbiornikami, sieć wody hydrantowej i pitnej
• kanalizacja kablowa teletechniczna
• instalacje wentylacji laboratorium wykonane w EX
• instalacja gazów technologicznych: azot, wodór, H2 – Ar
• przebudowa instalacji napowietrznej linii SN
• budowa wewnętrznej stacji transformatorowej
• szynoprzewód zewnętrzny do agregatu prądotwórczego
• oświetlenie zewnętrzne na elewacji i latarniach
• zasilanie obiektów i urządzeń na terenie zewnętrznym
• instalacje elektryczne wewnętrzne: uziemiające, odgromowa, połączeń
wyrównawczych, kable WLZ, rozdzielnice, oświetlenie podstawowe
oraz awaryjne, gniazd ogólnych, zasilanie urządzeń, trasy kablowe

Powierzchnia
11 000 m2

Lokalizacja
Wszemirów, woj. dolnośląskie