EKSPERT SIECI ZEWNĘTRZNYCH

Zajmujemy się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie wykonywania sieci, dostawy i montażu.

Wykonujemy:

sieci ciepłownicze
sieci gazowe nisko- i średnio- ciśnieniowe
sieci kanalizacji deszczowej
sieci kanalizacji sanitarnej
sieci kanalizacji technologicznych
sieci wody bytowej
sieci wody przeciwpożarowej wg standardów NFPA i FM GLOBAL

naziemnych oraz podziemnych zbiorników zapasów wody pitnej
oczyszczalni ścieków bytowych
otwartych oraz podziemnych zbiorników retencyjnych
przepompowni ścieków
stacji redukcji ciśnienia gazu
stacji uzdatniania wody wraz z stacjami do podnoszenia ciśnienia

NASZE REALIZACJE